close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
كوهزايی ، orogeny
فهرست
صفحه اصلی
آرشیو
لینکستان
width="11"> تماس با ما

موضوعات
مقالات
کانی شناسی (12)
معدن (2)
مهندسی (4)
نفت (2)
آتشفشان (5)
آبهای سطحی (0)
زمین شناسی اقتصادی (1)
سنگ شناسی آذرین و دگرگون شده (3)
سنگ شناسی رسوبی (2)
زمین شناسی ایران (5)
ژئو شیمی (5)
ژئو فیزیک (4)
بلور شناسی (1)
زمین شناسی زیست محیطی (1)
زمین شناسی ساختاری (8)
دیرینه شناسی (3)
فتوژئولوژی (2)
زمین پزشکی (2)
زمین شناسی صحرایی (1)
کتابخانه فوق تخصصی
کتابهای کانی شناسی (0)
کتابهای معدن شناسی (3)
کتابهای مهندسی (0)
کتابهای نفت (0)
کتابهای آتشفشان (0)
کتابهای آبهای سطحی (0)
کتابهای سنگ شناسی (2)
کتابهای ژئو شیمی (0)
کتابهای ژئو فیزیک (1)
کتابهای بلور شناسی (1)
- فرهنگ لغلت زمین شناسی (1)
پرسش وپاسخ
پرسشهای فنی ومهندسی (0)
پرسشهای سد سازی (0)
پرسشهای تونل سازی (0)
پرسشهای تونل باد (0)
پرسشهای خاک برداری (0)
پرسشهای تخصصی زمین شناسی (0)
فیلمها
فیلمهای تونل سازی (0)
فیلمهای سد سازی (0)
فیلمهای فنی ومهندسی (0)
فیلمهای خاک برداری (0)
فیلمهای تخصصی زمین شناسی (0)
فرهنگ لغات تخصصی علم زمین شناسی

لینک دوستان
 قالب وبلاگ

نویسندگان

امار وبلاگ
» افراد آنلاین : 1
» بازدید امروز : 8
» بازدید دیروز : 26
» هفته گذشته : 63
» ماه گذشته : 369
» سال گذشته : 369
» کل بازدید : 248454
» کل مطالب : 79
» نظرات : 20

مطالب سايت
كوهزايی ، orogeny

مقدمه

 

بر طبق الگوی زمین ساخت ورقه ای قسمت های سخت و بیرونی زمین همانند قطعات یخ بر روی آب شناورند . جالب اینكه بخش سنگی یكپارچه نبوده واز چندین صفحه یا ورقه بزرگ و كوچك كه نسبت به هم در حال حركت هستند درست شده است . به دلیل حركت ورقه ها در بعضی نقاط دو ورقه سنگی از هم دور می شوند و در جای دیگر دو ورقه به هم بر خورد می كنند . دور شدن دو ورقه از یكدیگر شكافی را در میانشان ایجاد می كند كه از میان آن مواد مذاب درونی توسط آتشفشان به سطح آمده و پس از سرد و منجمد شدن به سنگ تبدیل می شود . چنین اتفاقی در فاصله دو ورقه امریكای جنوبی و افریقا اتفاق افتاده است و اقیانوس اطلس كنونی كه پوسته آن تماما از جنس بازالت جوان است به وجود آمده است .

چون سطح زمین به هر صورت محدود است باز شدن دو ورقه در یك محل باعث می شود كه در نقطه ای دیگر لبه یك ورقه به زیر ورقه مجاور پایین برود البته این لبه پایین رونده بالاخره به عمقی می رسد كه فشار و دما زیاد است و در نتیجه ذوب می شود . در حاشیه شرقی امریكای جنوبی و در مجاورت كوههای آند در پرو و شیلی لبه ورقه اقیانوس آرام به زیر قاره آمریكای جنوبی فرو می رود . آوردن این مقدمه در مبحث كوهزایی به این دلیل بود كه همانطور بعدا مشاهده می شود حركت صفحات زمین اصلی ترین عامل كوهزایی محسوب می شود .


 

انواع مرزهای  بین صفحات :

 

 

1- مرزهای واگرا : محل هایی را كه دو ورقه از هم دور می شوند و در بینشان پوسته جدیدی ایجاد می شود لبه یا حاشیه واگرا یا سازنده نامیده می شود .

2- مرزهای همگرا: محل هایی كه بخشی از یك ورقه به زیر ورقه مجاور  می رود حاشیه همگرا یا مخرب نامیده می شود .

3- مرزهای لغزنده : حاشیه دو ورقه كه تنها در كنارهم بلغزند .

 

كوهزایی :

 

تعریف :كوهزایی پروسه ای است كه طی آن فرایند درمدت ده ها میلیون سال كوه ها شكل می گیرند . معمولا كوهزایی در طول یك مسیر خطی بلند انجام می شود كه از آن به كمربند كوهزایی یاد می كنند .

 

فرایند های اصلی در پروسه كوهزایی :

 

1- Deformation یا تغییر شكل : نتیجه این فرایند كه در اثر بر خورد قاره ها ایجاد می شود چین خوردگی و گسل های برشی می باشد .

 

2- Volcanic Activity  یا فعالیت های ولكانیكی است .

 

3- other processes یا فراین های دیگر كه شامل فراینهای دگرگونی ، توده های نفوذی مثل باتولیت ها و غیره ... .

 

 

 - انواع كوهها با توجه به نحوه تشكیل آنها

 

1- Fault-block یا بلوك های گسل خورده : این نوع از كوهها در اثر عامل كشش ناشی از گسل های نرمال ایجاد می شوند .

 

2- Folded یا چین خورده : این نوع از كوهها در اثر فشردگی و متراكم شدن ناشی از نیروهای فشارش و گسل های معكوس ایجاد می شوند . 

 

3- Volcanic یا آتشفشانی ها : این نوع از كوهها در اثر آتشفشان های نوع سپری و مركب ایجاد می شوند . 

 

4- Complex یا مركب : این نوع از كوهها ممكن است در زمان تشكیل تمامی فرایند های فوق الذكر را پشت سر گذاشته باشند . 
 

1- Fault-block mountains یا كوهای ناشی از بلوك ها گسل خورده

 

1-1 Normal fault گسل های نرمال

 در این فرایند منطقه بسیار وسیعی از سطح زمین توسط گسل ها به سمت بالا رانده می شود . عامل اصلی در این فرایند گسل های نرمال هستند كه با اعمال نیروی كشش فرودیوار یا  Footwallرا نسبت به فرادیواره یا hanging

Wall بالا می برد .


 

1-1-2 هورست و گرابن Horst and graben

 

تناوبی از گسل های نرمال باعث ایجاد یك عارضه زمین شناسی با طرح و الگوی خاصی می شود كه به آن هورست و گرابن می گویند كه گرابن شامل بلوك های گسلی پایین افتاده و هورست شامل بلوك های گسلی بالا رونده می باشد ودر چنین مناطقی كه تحت تاثیر تنش از نوع كششی قرار گرفته است تعداد زیادی كمربند كوهزایی ایجاد می شود . 

 

1-2- Reverse fault گسل های معكوس

 

گسل های معكوس در اثر نیروی فشار ایجاد می شوند و باعث می شوند كه فرادیواره نسبت به فرو دیواره به بالا حركت كند . این گسل ها بطور منحصر به فردی می تواند صد ها كیلومتر جابجایی انجام دهد كه رشته كوههای آلپ نمونه بارزی از آن می باشد . گسل های معكوس دو نوع اصلی دارند كه شامل


1- با زاویه كوچك
low angle

2- با زاویه بزرگ high angle می باشند .

 

1-2-2 فلت ایرون ها Flatirons

 

  فلت ایرون ها نمونه بارزی از گسل های معكوس بزرگ زاویه هستند كه باعث ایجاد بعضی از كوهها می شوند مانند كوهستان ساوتوت.

 

2- كوههای ناشی از چین خوردگی Folded mountains

گسل های برشی عامل اصلی ایجاد كوه های چین خورده می باشند چون زمانی كه سنگها نمی توانند تحت تاثیر نیروی گسل بشكنند ناچار چین می خورند و به صورت چین خورده چه متقارن و چه نامتقارن در می آیند . به چین های كه تقعر آنها روبه بالا است طاقدیس یا  anticlines به به چین های تقعر آنها روبه پایین است ناودیس یا synclines می گویند .

<!--[if !vml]--><!--[endif]--> در شكل زیرتناوب طاقدیسها وناودیسها را دررشته كوه زاگرس مشاهده می كنید : <!--[if !vml]--><!--[endif]-->

3- كوههای ناشی از آتشفشان ها یا Volcanic mountains

 

دارای دو نوع اصلی می باشد :

 

1- آتشفشانهای سپری یا Shield volcanoes

 

2- آتشفشانهای مركب یا Composite volcanoes

 

آتشفشانهای سپری در مناطقی كه به نقا ط داغ یا hot spots معروفند دیده می شوند . این آتشفشانها كه تحت تاثیر نیروی فشارش ایجاد می شوند دارای تركیب بازالتی می باشند و مخروط آنها دارای یك شیب ملایم می باشد .

آتشفشانهای مركب در منا طق فرورانش بیشتر دیده می شوند و دارای تركیب آندزیتی می باشند همچنین این آتشفشانها دارای حالت انفجاری در زمان فوران می باشند و مخروط آنها دارای یك شیب تند و تیز می باشد.

آتشفشانهای سپری با آتشفشانهای مركب چه تفاوت هایی دارند ؟

 

آتشفشانهای سپری دراقیانوسها ایجاد می شوند ولی آتشفشانهای مركب درقاره ها

در آتشفشانهای سپری ماگما از شكستگیها درون لایه های بازالتی بالامی آید ولی كمربندهای كوهزایی ناشی از آتشفشانهای مركب ریشه بسیار ضخیمی در داخل پوسته گرانیتی زمین دارد .

 تركیب ماگما در آتشفشانهای سپری بدلیل نبود پوسته گرانیتی تغییر نمی كند ولی در آتشفشانهای مركب ممكن است تغییر كند وممكن است نكند .

 

4- كوهای مركب یا پیچیده یا Complex Mountains

 

این كوهها كه در محل تصادم قاره ها یعنی محل هایی كه دو قاره به هم برخورد می كنند قرار دارند و تمامی عوامل كوهزایی ممكن است در ایجاد آنها نقش داشته با شند .

موضوع: زمین شناسی ساختاری , نويسنده: بهرام نقدی | تعداد بازدید : 1543

اخرین مطالب وبلاگ
» آتشفشان های ایران
» جهت یابی بدون کمک قطب نما
» فروچاله ها ( Sinkholes )
» احياي درياچه اروميه به 11ميليارد مترمكعب آب نياز دارد
» فیلم پدیده های زمین شناسی ایران
» زیبایی های زمین شناسی
» دوران زمین شناسی
» زمین‌لرزه
» زمين شناسى پزشکى
» کاربردهای سنجش از دور در زمين شناسی

صفحات وبلاگ

درباره وبلاگ
به وبلاگ تخصصی علم زمین شناسی خوش آمدید .

آرشيو
دی 1389
آذر 1389
آبان 1389
مهر 1389
شهريور 1389

نظر سنجی

لینکستان
اطلاعات عمومی در باره کره زمین
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور
آب هوای استان آذربایجانشرقی تا 10 روز آینده
سازما نقشه برداری آمریکا
ژئوتریسم
ایران ژئوتریسم
مارکت سنتر
علم زمین شناسی
بزرگترین کانون گفتگوی قرآنی
فرهنگ لغات تخصصی علم زمین شناسی
طراح حرفه ای قالب وبلاگ

آرشیو لینکهای روزانه

بخش ویژه


Powered By
rozblog.com

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

كد آهنگ

كد موسيقی

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
کد جستجوگر گوگل

جاوا اسكریپتكد تقويمrss


designed by: Tem.rozblog.com , all rights reserved

<-blogid->

<-PostAuthor->

<-blogid->

http://zamin.rozblog.com/

زمین شناسی کاربردی

زمین شناسی کاربردی

زمین شناسی کاربردی

<-BlogAbout-> در فکر زمین در حال نابود شدن باشیم .

زمین شناسی کاربردی