close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
اليگوسن – ميوسن در ايران مركزي
فهرست
صفحه اصلی
آرشیو
لینکستان
width="11"> تماس با ما

موضوعات
مقالات
کانی شناسی (12)
معدن (2)
مهندسی (4)
نفت (2)
آتشفشان (5)
آبهای سطحی (0)
زمین شناسی اقتصادی (1)
سنگ شناسی آذرین و دگرگون شده (3)
سنگ شناسی رسوبی (2)
زمین شناسی ایران (5)
ژئو شیمی (5)
ژئو فیزیک (4)
بلور شناسی (1)
زمین شناسی زیست محیطی (1)
زمین شناسی ساختاری (8)
دیرینه شناسی (3)
فتوژئولوژی (2)
زمین پزشکی (2)
زمین شناسی صحرایی (1)
کتابخانه فوق تخصصی
کتابهای کانی شناسی (0)
کتابهای معدن شناسی (3)
کتابهای مهندسی (0)
کتابهای نفت (0)
کتابهای آتشفشان (0)
کتابهای آبهای سطحی (0)
کتابهای سنگ شناسی (2)
کتابهای ژئو شیمی (0)
کتابهای ژئو فیزیک (1)
کتابهای بلور شناسی (1)
- فرهنگ لغلت زمین شناسی (1)
پرسش وپاسخ
پرسشهای فنی ومهندسی (0)
پرسشهای سد سازی (0)
پرسشهای تونل سازی (0)
پرسشهای تونل باد (0)
پرسشهای خاک برداری (0)
پرسشهای تخصصی زمین شناسی (0)
فیلمها
فیلمهای تونل سازی (0)
فیلمهای سد سازی (0)
فیلمهای فنی ومهندسی (0)
فیلمهای خاک برداری (0)
فیلمهای تخصصی زمین شناسی (0)
فرهنگ لغات تخصصی علم زمین شناسی

لینک دوستان
 قالب وبلاگ

نویسندگان

امار وبلاگ
» افراد آنلاین : 1
» بازدید امروز : 34
» بازدید دیروز : 26
» هفته گذشته : 89
» ماه گذشته : 395
» سال گذشته : 395
» کل بازدید : 248480
» کل مطالب : 79
» نظرات : 20

مطالب سايت
اليگوسن – ميوسن در ايران مركزي

اليگوسن – ميوسن در ايران مركزي

برگرفته از کتاب زمین شناسی ایران تالیف: استاد دکتر آقانباتی

در قسمت‎هاي باختري ايران مركزي، يك واحد سنگ‎چينه‎اي، به طور عمده كربناتي، شاخص با تغييرات سني اليگوسن پسين تا ميوسن پيشين وجود دارد. ولذا پذيرفته شده كه به دنبال رخداد پيرنئن و يك دورة رسوبگذاري قاره‎اي در اليگوسن پاييني، باريكه‎اي از باختر ايران مركزي از ماكو تا جنوب جازموريان، با يك درياي پيشرونده پوشيده مي‎شده. زمان پيشروي و پسروي درياي موردنظر در همه جا يكسان نيست. در بعضي جاها مانند منطقة سبزواران و قم، اين پيشروي در آشكوب روپلين (اليگوسن پيشين) و در بعضي نقاط مانند آذربايجان، در آشكوب آكي‎تانين و حتي بورديگالين بوده است. پسروي درياي مذكور هم در همه جا همزمان نيست. در طول زمان روپلين تا بورديگالين و حتي جوان‎تر، اين حوضه دچار تحولاتي شده كه در نهايت يك چرخة رسوبي بزرگ را به وجود آورده است.

رديف‎هاي نهشته شده در اين دريا، به طور عمده رسوبات آهكي ‎است كه در نواحي ساحلي، سكو‎هاي كربناتي و سراشيبي سكوي كربناتي نهشته شده‎اند. در هر حال، همراهان، موضعي، تبخيري به ويژه نهشته‎هاي مارني گسترده نشان مي‎دهد كه بستر دريا توپوگرافي ناهمگن داشته و ژرفاي آن از محيط‎هاي كولابي تا ژرفاي مناسب براي نهشت مارن در تغيير بوده است.جايگاه چينه‎شناسي، ‎رخسارة سنگي و ويژگي‎هاي زيستي اين سنگ‎آهك‎ها، به ويژه ذخاير هيدروكربني آنها، شباهت بسيار نزديك با واحد سنگ‎چينه‎اي سازند آسماري در زاگرس دارد كه بيشترين ذخاير نفتي جنوب باختري ايران را دارد. اين شباهت‎ها به حدي است كه حتي مي‎توان تصور كرد كه درياي اليگوسن – ميوسن باختر ايران مركزي به واقع ادامة شمال خاوري درياي آسماري است كه به گونه‎اي تا ايران مركزي ادامه داشته است.

به دليل گستردگي زياد، شاخص بودن، و داشتن تمركزهاي هيدروكربني، مطالعات انجام شده بر روي سنگ‎آهك‎هاي اليگوسن – ميوسن باختر ايران مركزي درخور توجه است. اين واحد سنگي براي نخستين بار توسط لوفتوس (1854) و آبيك (1858) از درياچة اروميه و تيتز (1875) از ايران مركزي و اشتال (1911) از قم گزارش شده است. سازند اليگو- ميوسن (فورر و سودر، 1955)، نئوژن زيرين دريايي (رپين، 1935)، مارن آكي‎تانين لپيدوسيكلينادار قم (فورون، 1941) نام‎هاي گونا‎گوني است كه به اين واحد سنگ‎چينه‎اي داده شده ولي از 1955 به بعد، به پيشنهاد گانسر و دوزي، براي اين سنگ‎ها از نام «سازند قم» استفاده مي‎شود. اما در ناحية چهارگنبد براي سنگ‎هاي اليگوسن از نام «سازند چهارگنبد» استفاده شده كه كاربرد چنداني ندارد. بــربــريان (1983) زايش حوضة رسوبـي سازنــد قم را ناشي از فرورانش پوستة اقيانوسي تتيس جوان به زير ايران مركزي مي‎دانـد كه با بـازشدگي پشت كماني Back – arc spreading و نهشت رسوبات دريايي سازند قم و فرآيندهاي آتشفشاني آلكالن، همراه بوده است.

سازند قم : گستردگي زياد و وجود ذخاير هيدروكربني در رديف‎هاي اليگوسن – ميوسن ناحية قم سبب شده تا نام سازند از اين شهر گرفته شود. ولي چون تغييرات رخساره‎اي اين سازند زياد است، تاكنون برشي الگويي معرفي نشده است.در 1955، گانسر، فورر و سودر، در ناحية قم، اين سازند را به شش عضو (A, B, C, D, E, F) تقسيم كردند. آبه و همكاران (1964) عضو C را به چهار بخش (C1- C4) تقسيم كردند و بدين‎ترتيب سازند قم، 9 عضو دارد كه با نشانه‎هاي f, e, d, c4, c3, c2, c1, b, a مشخص مي‎شود. با اين حال، جدا از عضوهاي نه‎گانه، به باور بزرگ‎نيا (1966)، در ناحية كاشان، عضو قديمي‎تري را مي‎توان به سازند قم اضافه كرد كه نامبرده «عضو نامشخص» و يا «بي‎نام» را پيشنهاد كرده است. از سوي ديگر، آبه و همكاران (1964)، يك عضو تبخيري به آخر رسوبات دريايي اضافه كردند. اين واحد تبخيري، در حقيقت سنگ‎پوش مخازن نفتي منطقه است.

در ناحية قم، اين سازند 1200 متر ضخامت دارد و ويژگي‎هاي سنگي و زيستي عضوهاي نه‎گانة آن به علاوة دو عضو پيشنهادي جديد، از پايين به بالا، به شرح زير است :- «عضو بي‎نام»، 20 تا 30 متر، تناوبي از مارن سيلتي سُرخ و سبز، ماسه‎سنگ و آهك نازك داراي مرجان، ميليوليد است كه در نطنز 48 متر ضخامت و فسيل Nummulites intermedius دارد. اين عضو كه قديمي‎ترين بخش سازند قم است، با فسيل‎هاي Eulepidma cf. dilatata به سن روپلين مشخص مي‎شود كه قابل مقايسه با بخش زيرين آسماري در زاگرس است.-

-«عضـو  a»،

   85 –40 متركلسي رودايت و كلكارنايت، قهوه‎اي رنگ، ضخيم لايه تا توده‎اي و تا اندازه‎اي ماسه‎اي (ساب‎آركوز يا ساب‎ليتارنايت) است. ميليوليده، روتاليده، تكستولاريده، فسيل‎هاي اين عضو است كه چندان شاخص نيستند، ولي به خاطر موقعيت چينه‎شناسي، به سن شاتين دانسته مي‎شوند.

- «عضـو b»

 صفر تا 260 متــر، مارن، مارن مــاسه‎اي، ماسه‎سنگ كمــي گلــوكــونيت‎دارو يك افق كنگلومـرايي، با قطعات آتشفشاني، در بالا است. اين عضـــو حاوي، Miogypsina sp.، Miogypsinoides complanata، Rotalia viennotti، Globoquadrina sp. ، Globorotalia opima opima است. مرز بين اليگوسن و ميوسن در بخش بالايي عضو b (مارن ماسه‎دار) قرار دارد.

- «عضـو c1»، 

200 تا 360 متر، تناوبي از بايواسپارودايت، بايوميكرودايت و مارن است. در برخي نقاط مانند كوه دوبرادر، به طور محلي آهك ريفي نيز وجود دارد. از اين عضو سنگواره‎هايي مانند Miogypsins sp.، Globigerina prabulloides، Operculina cf. complanato، Anomalinella rostrata گزارش شده ولي در بالاترين حد اين عضو روزنه‎داران جاي خود را به انواع لب شور مي‎دهند.

- «عضـو c2»

 با رخسارة نيمه‎خشكي، 6 تا 150 متر، شيل قرمز و خاكستري، ماسه‎سنگ، ژيپس و به طور محلي گدازه و لايه‎هاي آذرآواري است. اين عضو، فقط حاوي استراكودهاي آب‎هاي شيرين – لب شور مي‎باشد. رسوبات شيلي قرمز و ژيپس نشانه‎اي از نخستين پس نشست درياي قم دانسته مي‎شود.

- «عضـو c3»

 صفر تا 80 متر، سنگ‎آهك بريوزوئردار (بايواسپارودايت و بايوميكرودايت) است كه در پاية آن لايه‎هايي از ائوليت وجود دارد و نشانگر آغاز دومين سيكل رسوبي سازند قم است. سنگواره‎هايي مانند Eulepidium sp. ، Nephrolepidina sp.، Amphystegina lessona نشانگر آشكوب آكيتانين و معادل آسماري مياني‎اند.

- «عضـو c4»

 صفـــر تا 100متــر، مارن سبــز روشن تا زرد است كه گاهــي به طور جانبــي به شيل آهكـــي و آهك ريفــي تبديل مي‎شود. انــــواع Globigerina stainforthi ، Globigerina praebulloides، G. triloba triloba، G. ouachitoensis ciperaensis از سنگواره‎هاي اين عضواند.

-«عضـو d»

20 تا 40 متر، ژيپس و كمي شيل قرمز است كه فسيل ندارد و چرخة رسوبي دوم قم را به پايان مي‎برد. (اين عضو حد آكي‎تانين – بورديگالين است).

- «عضـو e»، 

80 تا 650 متر، مارن سبز، با كمي ژيپس و كمي ميان‎لايه‎هاي آهك رسي (كلكارنايت رسي) است. اين واحد مارني ضخيم‎ترين واحد مارني سازند قم است كه در حوضة درياي باز نهشته شده و داراي Globigerinoides triloba triloba، G. sacculifera، G. bisphaerica، Robulus vertex، Cibicides ungerianus، C. dutemplei به سن بورديگالين است.

- «عضـو f»، 

180 تا 320 متر، آخرين عضو آهكي سازند قم با گسترش محدود است و به شكل عدسي بزرگي به طول حدود 20 كيلومتر رخنمون دارد. سنگ‎آهك اين عضو از نوع كلسي رودايت توده‎اي است كه با عضو e ارتبـــاط بين لايه‎اي دارد. انـــواع Neoalveolina melo curdica، Peneroplis evolutus، Dendritina rangi، meandropsia anahensis، Acervulina sp.، Archaias sp. موجود، متعلق به بورديگالين و نشانگر هم‎ارزي عضو f با آسماري بالايي است.

به عضوهاي گفته شده بايد عضو تبخيري نهايي پيشنهادي آبه و همكاران (1964) را اضافه كرد كه وجود آثار جانوري پلانكتون نشانگر منشأ دريايي آن است و خاتمة پيشروي دريا را نشان مي‎دهد

موضوع: زمین شناسی ایران , نويسنده: بهرام نقدی | تعداد بازدید : 860

اخرین مطالب وبلاگ
» آتشفشان های ایران
» جهت یابی بدون کمک قطب نما
» فروچاله ها ( Sinkholes )
» احياي درياچه اروميه به 11ميليارد مترمكعب آب نياز دارد
» فیلم پدیده های زمین شناسی ایران
» زیبایی های زمین شناسی
» دوران زمین شناسی
» زمین‌لرزه
» زمين شناسى پزشکى
» کاربردهای سنجش از دور در زمين شناسی

صفحات وبلاگ

درباره وبلاگ
به وبلاگ تخصصی علم زمین شناسی خوش آمدید .

آرشيو
دی 1389
آذر 1389
آبان 1389
مهر 1389
شهريور 1389

نظر سنجی

لینکستان
اطلاعات عمومی در باره کره زمین
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور
آب هوای استان آذربایجانشرقی تا 10 روز آینده
سازما نقشه برداری آمریکا
ژئوتریسم
ایران ژئوتریسم
مارکت سنتر
علم زمین شناسی
بزرگترین کانون گفتگوی قرآنی
فرهنگ لغات تخصصی علم زمین شناسی
طراح حرفه ای قالب وبلاگ

آرشیو لینکهای روزانه

بخش ویژه


Powered By
rozblog.com

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

كد آهنگ

كد موسيقی

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
کد جستجوگر گوگل

جاوا اسكریپتكد تقويمrss


designed by: Tem.rozblog.com , all rights reserved

<-blogid->

<-PostAuthor->

<-blogid->

http://zamin.rozblog.com/

زمین شناسی کاربردی

زمین شناسی کاربردی

زمین شناسی کاربردی

<-BlogAbout-> در فکر زمین در حال نابود شدن باشیم .

زمین شناسی کاربردی