close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
سازند قم
فهرست
صفحه اصلی
آرشیو
لینکستان
width="11"> تماس با ما

موضوعات
مقالات
کانی شناسی (12)
معدن (2)
مهندسی (4)
نفت (2)
آتشفشان (5)
آبهای سطحی (0)
زمین شناسی اقتصادی (1)
سنگ شناسی آذرین و دگرگون شده (3)
سنگ شناسی رسوبی (2)
زمین شناسی ایران (5)
ژئو شیمی (5)
ژئو فیزیک (4)
بلور شناسی (1)
زمین شناسی زیست محیطی (1)
زمین شناسی ساختاری (8)
دیرینه شناسی (3)
فتوژئولوژی (2)
زمین پزشکی (2)
زمین شناسی صحرایی (1)
کتابخانه فوق تخصصی
کتابهای کانی شناسی (0)
کتابهای معدن شناسی (3)
کتابهای مهندسی (0)
کتابهای نفت (0)
کتابهای آتشفشان (0)
کتابهای آبهای سطحی (0)
کتابهای سنگ شناسی (2)
کتابهای ژئو شیمی (0)
کتابهای ژئو فیزیک (1)
کتابهای بلور شناسی (1)
- فرهنگ لغلت زمین شناسی (1)
پرسش وپاسخ
پرسشهای فنی ومهندسی (0)
پرسشهای سد سازی (0)
پرسشهای تونل سازی (0)
پرسشهای تونل باد (0)
پرسشهای خاک برداری (0)
پرسشهای تخصصی زمین شناسی (0)
فیلمها
فیلمهای تونل سازی (0)
فیلمهای سد سازی (0)
فیلمهای فنی ومهندسی (0)
فیلمهای خاک برداری (0)
فیلمهای تخصصی زمین شناسی (0)
فرهنگ لغات تخصصی علم زمین شناسی

لینک دوستان
 قالب وبلاگ

نویسندگان

امار وبلاگ
» افراد آنلاین : 2
» بازدید امروز : 73
» بازدید دیروز : 26
» هفته گذشته : 128
» ماه گذشته : 434
» سال گذشته : 434
» کل بازدید : 248519
» کل مطالب : 79
» نظرات : 20

مطالب سايت
سازند قم

سازند قم

عنوان کتاب : اليگوسن،ميوسن،پليوسن

نويسنده : فرامرز رحيم زاده
ناشر : سازمان زمين شناسى کشور
 
طبقاتى از آهکهاى کم عمق و مارن که بطور مشخصى از نظر رنگ و ليتولوژى از سازند زيرين (سازند قرمز زيرين) و بالائى (سازند قرمز بالائى) متمايز هستند سازند قم ناميده شده است. اين سازند براى اولين بار توسط (1855) W.K. Loftus وH. Abich(1858) از درياچه اروميه و E. Tietze(1875) از ايران مرکزى و A.F.Stahl(1911) از منطقه قم گزارش گرديده است.
چون رخساره سازند قم داراى تغييرات جانبى مهمى مى باشد،تا بحال مقطع تيپى که بتوان معرف اين سازند باشد در نظر گرفته نشده است. ولى بخاطر گسترش وسيع اين سازند در منطقه قم اين محل منطقه تيپ انتخاب گرديده است. اهميت سازند قم به اين خاطره است که سنگ مخزن نفت در اين ناحيه مى باشد و به همين علت سازند قم هدف مطالعات بسيار زياد و دقيق ديرينه شناسى، زيست چينه اى و ژئوفيزيک قرار گرفته است.
چينه شناسى سازند قم در منطقه تيپ
 براى اولين بار Soder, furrer,Gansser در سال 1955 بر اساس مطالعه چينه شناسى منطقه قم در اين سازند شش واحد ليتولوژيکى تشخيص داده اند،سپس (1963) Abaie et. ضمن مطالعه دقيقتر واحد cآنرا به چهار زير واحد تقسيم نموده اند (c1 - c4  ) اين تقسيم بندى بيشتر در ناحيه قم معتبر مى باشد.
ف.بزرگنيا(1965) قديمترين عضو سازند قم را در ناحيه کاشان مشاهده نموده است و آنر بنام عضو نامشخص يا بى نام معرفى نموده است.
(1963) Abaie et al. يک واحد تبخيرى به آخر اين رسوبات دريائى اضافه نمود. اين واحد تبخيرى در حقيقت پوش سنگ (Cap rocks) مخازن نفتى منطقه مى باشد. وجود آثار جانورى پلانکتونى نشانگر منشاء دريائى اين تبخيريها مى باشد.
M.A.A. Nogol-e-Sadate مطالعات دقيقى بر روى اين سازند در ارتفاعات جنوبى و غربى قم انجام داده است. در اين منطقه 9 ستون چينه شناسى در کوههاى ميل، دو چاه، کمرکوه، نبيل، ايداجيک، اقوان، نرداقى، دوبرادر، قزتختى و سفيد کوه مورد مطالعه سنگ شناسى قرار گرفته است (شکل6 ).
     دو مرز چينه شناسى مشخص در سازند قم تشخيص داده شده است
    الف ــ مرز بين واحدهاى 2c 3c
    ب ــ مرز بين واحدهاى e,d (بغير از کوه سفيد)
هر کدام از اين مرزها مربوط به تشکيل رسوبات تبخيرى است که خاتمه سيکل رسوبى را بيان مى نمايد. بدين صورت سه سيکل رسوبى (پيشروى ــ پسروى) تشخيص داده مى شود. هر سيکل با رخساره دريائى کم عمق آغاز مى گردد و با رخساره کولابى خاتمه مى پذيرد. بر همين اساس اين سازند را به سه بخش زيرين، و بالائى تقسيم نموده اند (شکلهاى شماره 7 و 8 ).
بخش زيرين ــ بضخامت 410 تا 780 متر که از بائين ببالا شامل واحدهاى زير مى باشد. الف ــ واحد آهکى ماسه اى قاعده اى (عضوa) ــ ضخامت 40 تا 85 متر، شامل کلسى رودايت و کالکارنايت گلوکونى دار اغلب ماسه اى (ماسه آهکى و افقهاى کنگلومرائى)
لايه بندى 2/. تا 1 متر، گاهى توده اى ((Massive، در لايه هاى ماسه سنگى،چينه بندى مورب وجود دارد. ابعاد قطعات گردشده کنگلومرا از 2تا40 ميلى متر متغير است ، خميره (Matrix )آن از ماسه وخرده فسيل تشکيل شده وسيمان آن آهکى است. ريپل مارک وآثار جريانى در قاعده اين واحده وجود دارد.در زير ميکروسکپ سنگهاى بايواسپارودايت يابايواسپارايت کم وبيش حاوى ذرات تخريبى هستند. باافزايش ذرات تخريبى اين سنگهاتبديل به ماسه سنگ ساب آرکوزيا ساب ليتارنايت مى شوند.دراين واحد چندين عدسى آهک اُُُُُُاُليتى وجود دارد که بيشتر از نوع سطحى (Superficial) هستند.
ب ــ مارن ماسه سنگى (عضو b) اين واحد سنگى خصوصيات يکسانى در تمام منطقه دارد. تغييرات ضخامت آن از صفر تا 260 متر مى باشد.
از نظر سنگ شناسى، اين واحد از مارن ماسه اى خاکسترى رنگ با ميان لايه هاى ماسه سنگى و گاهى کالکارنايت ماسه اى برنگ قهوه اى ــ سبز تشکبل گرديده است.
گذر از اين واحد بطرف زيرين و بالائى تدريجى است و عموماً با واسطه يک لايه ماسه سنگ آهکى انجام مى گيرد. در بعضى از نقاط مانند دو چاه و ميل که اين واحد نازک است.، ماسه سنگ آهکى در بالا و پائين واحد فراوانتر مى باشد. يک افق کنگلومرائى با قطعات ولکانيکى در بخش فوقانى اين واحد وجود دارد و بر روى همين افق است که بيوهرم تشکيل گرديده است. وجود و لکانيت هاى داسيتى يا اندزيتى در سفيد کوه که توسط مارنهاى ماسه اى محدود گرديده، وجود فعاليتهاى ماگماتيک را در زمان تشکيل اين واحد تائيد مى نمايد.
ج ــ واحد مارن ــ آهک (زير عضو 1 c)ــ اين واحد 200 تا 360 متر ضخامت دارد و ضخيمترين واحد بخش زيرين سازند قم مى باشد. اين واحد از کلسى رودايت و کالکارنايت قهوه اى سبز رنگ و گاهى گلوکونيتى که در قاعده ماسه اى و مارنى است، تشکيل گرديده است. در برخى از نقاط مانند کوه دو برادر محلى آهک رسيفى نيز وجود دارد. در زير مکروسکپ آهکها بيشتر با يواسپارودايت و بايوميکرودايت، ماسه سنگها ساب آرکوز با سيمان آهکى هستند.
اين واحد داراى تغيير رخساره جانبى زيادى مى باشد. در شمال غرب رودخانه قم از تناوب آهک و مارن با افزايش مارن بطرف بالاتشکيل شده، در حاليکه در جنوب شرقى اين رودخانه رخساره مارنى افزايش مى يابد.
 
موضوع: کتابهای معدن شناسی , نويسنده: بهرام نقدی | تعداد بازدید : 1190

اخرین مطالب وبلاگ
» آتشفشان های ایران
» جهت یابی بدون کمک قطب نما
» فروچاله ها ( Sinkholes )
» احياي درياچه اروميه به 11ميليارد مترمكعب آب نياز دارد
» فیلم پدیده های زمین شناسی ایران
» زیبایی های زمین شناسی
» دوران زمین شناسی
» زمین‌لرزه
» زمين شناسى پزشکى
» کاربردهای سنجش از دور در زمين شناسی

صفحات وبلاگ

درباره وبلاگ
به وبلاگ تخصصی علم زمین شناسی خوش آمدید .

آرشيو
دی 1389
آذر 1389
آبان 1389
مهر 1389
شهريور 1389

نظر سنجی

لینکستان
اطلاعات عمومی در باره کره زمین
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور
آب هوای استان آذربایجانشرقی تا 10 روز آینده
سازما نقشه برداری آمریکا
ژئوتریسم
ایران ژئوتریسم
مارکت سنتر
علم زمین شناسی
بزرگترین کانون گفتگوی قرآنی
فرهنگ لغات تخصصی علم زمین شناسی
طراح حرفه ای قالب وبلاگ

آرشیو لینکهای روزانه

بخش ویژه


Powered By
rozblog.com

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

كد آهنگ

كد موسيقی

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
کد جستجوگر گوگل

جاوا اسكریپتكد تقويمrss


designed by: Tem.rozblog.com , all rights reserved

<-blogid->

<-PostAuthor->

<-blogid->

http://zamin.rozblog.com/

زمین شناسی کاربردی

زمین شناسی کاربردی

زمین شناسی کاربردی

<-BlogAbout-> در فکر زمین در حال نابود شدن باشیم .

زمین شناسی کاربردی